Gyakornokok foglalkoztatásának támogatása

 

 • A GINOP 5.2.4-19 program célja a szakképzett fiatalok elhelyezkedésének, munkatapasztalat szerzésének elősegítése, ezzel a későbbi foglalkoztathatóságuk növelése, szakmai karrierjük, pályafutásuk támogatása, a vállalatokat „gyakornoki helyek” kialakítására való ösztönzése, ahol a fiatalok valódi munkatapasztalatot szerezhetnek, ezáltal javítva hosszabb távú munkaerő-piaci esélyeiket.

 • Azon mikro- és kisvállalkozások, valamint középvállalkozások projektjei támogathatók, amelyek vállalják, hogy olyan 25 év alatti, megváltozott munkaképességű fiatal esetén 30 év alatti gyakornokot alkalmaznak, aki iskolai rendszerű képzésben, felnőttoktatásban vagy felnőttképzésben megszerzett, az Országos Képzési Jegyzékben szabályozott szakképesítéssel rendelkezik, és a foglalkoztatási jogviszony megkezdésekor oktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat nem folytat és nem is dolgozik. (Mivel a konstrukció az Ifjúsági Garancia rendszerbe beágyazottan valósul meg, ezért a fiataloknak még a munkaviszony létrejöttét megelőzően regisztrálni kell az Ifjúsági Garancia alanyaként a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat területi kirendeltségein (Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya).

 • A fiatalok foglalkoztatásának ösztönzése bér- és járuléktámogatással, cégen belüli mentorálással, illetve megváltozott munkaképességű fiatal esetében a munkába járását, munkavégzését segítő személy foglalkoztatásának támogatásáva valósul meg.

 • A felhívás keretében az alábbi költségek számolhatók el: A pályázat a gyakornokok béréhez (minimum a garantált bérminimum, maximum bruttó 360.000 Ft havonta), valamint az őket betanító támogató munkahelyi mentor (vállalati gyakornoki kapcsolattartó), illetve a megváltozott munkaképességű munkavállaló gyakornok munkavégzésének segítésével foglalkozó személy bérpótlékához (bruttó 120.000 Ft havonta, legfeljebb 6 hónapig, a gyakornok foglalkoztatását nem meghaladó időtartamra) és a gyakornok foglalkoztatásához kötődő eszközfejlesztéshez, a gyakornoki hely kialakításához szükséges tárgyi feltételek biztosításához nyújt támogatást.

 • A vállalkozással szembeni elvárás, hogy a gyakornokot heti 40 órában, teljes munkaidőben foglalkoztassa 6 hónapon át támogatással, majd ezt követően legalább 3 hónapon át továbbfoglalkoztatással.
 • A munkaadónak ki kell jelölnie egy legalább középfokú végzettségű, és legalább 2 év munkatapasztalattal rendelkező vállalati gyakornoki kapcsolattartót (mentort) a gyakornok számára. A mentor feladata a gyakornok szakmai és munkahelyi beilleszkedésének segítése, munkájának, fejlődésének értékelése. A vállalati gyakornoki kapcsolattartó a megvalósítás során együttműködik a területileg illetékes szakképzési centrummal, a gyakornok beilleszkedését és szakmai fejlődését előrehaladási naplóban kell dokumentálnia, amelyet a szakképzési centrumnak benyújtva adatot szolgáltat a gyakornok foglalkoztatásával kapcsolatban. 1-2 gyakornok esetében egy fő, 3-4 gyakornok esetében legfeljebb két fő, 5-6 gyakornok esetében legfeljebb három fő vállalati gyakornoki kapcsolattartó támogatható.
  Megváltozott munkaképességű fiatal foglalkoztatásához fiatalonként 1 fő munkavégzés segítésével foglalkozó   személy foglalkoztatása támogatható a segítés időtartama alatt.
 • A felhívásra csak a kevésbé fejlett régiók területén megvalósuló pályázatok nyújthatók be. (Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl, Közép-Dunántúl). A Közép-magyarországi régió területén lakóhellyel rendelkező célcsoporttag bértámogatása csak azzal a feltétellel támogatható, ha lakcímkártyával igazolt bejelentett tartózkodási hellyel rendelkezik ezen kevésbé fejlett régiók valamelyikében.

 • Az igényelhető támogatás összege minimum 2.500.000 maximum 22.176.000 Ft.

 • Pályázat benyújtására 2019. november 26. és 2021. április 30. között van lehetőség.
 • A pályázni kívánó vállalkozások számára a pályázat további részletei ezen a linken érhetők el.

 

Jelentkezem most!