Gyakornokok foglalkoztatásának támogatása

 

  • A GINOP 5.2.4-16 program célja a szakképzett fiatalok elhelyezkedésének, munkatapasztalat szerzésének elősegítése, ezzel a későbbi foglalkoztathatóságuk növelése, szakmai karrierjük, pályafutásuk támogatása, a vállalatokat „gyakornoki helyek” kialakítására való ösztönzése, ahol a fiatalok valódi munkatapasztalatot szerezhetnek, ezáltal javítva hosszabb távú munkaerő-piaci esélyeiket.

  • Azon mikro- és kisvállalkozások, valamint középvállalkozások projektjei támogathatók, amelyek vállalják, hogy olyan 25 év alatti gyakornokot alkalmaznak, aki iskolai rendszerű képzésben, felnőttoktatásban vagy felnőttképzésben megszerzett, az Országos Képzési Jegyzékben szabályozott szakképesítéssel rendelkezik, és a foglalkoztatási jogviszony megkezdésekor oktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat nem folytat és nem is dolgozik. (Mivel a konstrukció az Ifjúsági Garancia rendszerbe beágyazottan valósul meg, ezért a fiataloknak még a munkaviszony létrejöttét megelőzően regisztrálni kell az Ifjúsági Garancia alanyaként a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat területi kirendeltségein (Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya).

  • A fiatalok foglalkoztatásának ösztönzése bér- és járuléktámogatással, cégen belüli mentorálással valósul meg.

  • A felhívás keretében az alábbi költségek számolhatók el: A pályázat a gyakornokok béréhez (minimum a garantált bérminimum, maximum bruttó 250.000 Ft havonta), valamint az őket betanító támogató munkahelyi mentor (vállalati gyakornoki kapcsolattartó) bérpótlékához (bruttó 80.000 Ft havonta, legfeljebb 18 hónapig) és a gyakornok foglalkoztatásához kötődő eszközfejlesztéshez, a gyakornoki hely kialakításához szükséges tárgyi feltételek biztosításához nyújt támogatást.

  • A vállalkozással szembeni elvárás, hogy a gyakornokot heti 40 órában, teljes munkaidőben foglalkoztassa 9 hónapon át támogatással, majd ezt követően 4,5 hónapon át továbbfoglalkoztatással. A munkaadónak ki kell jelölnie egy legalább középfokú végzettségű, és legalább 2 év szakmai tapasztalattal rendelkező vállalati gyakornoki kapcsolattartót (mentort) a gyakornok(ok) számára, aki a támogatási kérelem benyújtását megelőzően legalább egyéves munkaviszonnyal rendelkezik a támogatást igénylőnél. A mentor feladata a gyakornok szakmai és munkahelyi beilleszkedésének segítése, munkájának, fejlődésének értékelése. A vállalati gyakornoki kapcsolattartó a megvalósítás során együttműködik a területileg illetékes szakképzési centrummal, a gyakornok beilleszkedését és szakmai fejlődését előrehaladási naplóban kell dokumentálnia, amelyet a szakképzési centrumnak benyújtva adatot szolgáltat a gyakornok foglalkoztatásával kapcsolatban. Amennyiben a vállalkozás 3-nál több gyakornok foglalkoztatását vállalja, úgy 2 főt, 7 vagy annál több gyakornok esetén pedig legfeljebb 3 főt jelölhet meg mentorként.

  • A felhívásra csak a kevsébé fejlett régiók területén megvalósuló pályázatok nyújthatók be. (Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl, Közép-Dunántúl). A Közép-magyarországi régió területén lakóhellyel rendelkező célcsoporttag bértámogatása csak azzal a feltétellel támogatható, ha bejelentett tartózkodási hellyel (lakcímkártyával igazolt) rendelkezik ezen kevésbé fejlett régiók valamelyikében.

  • Az igényelhető támogatás összege minimum 2.300.000 maximum 30.000.000 Ft.

  • A pályázni kívánó vállalkozások számára a pályázat részletei ezen a linken érhetők el.

 

Jelentkezem most!