Az Ifjúsági Garancia Európai Uniós forrásból megvalósuló programjai Magyarországon

 

(Az alábbiak a honlapon található, fiataloknak és munkáltatóknak szánt, európai uniós finanszírozású támogatási lehetőségek.)

I. Az Ifjúsági Garancia

Az Ifjúsági Garancia egy átfogó, oktatási és foglalkoztatási intézkedések kombinációjával az ifjúsági munkanélküliség csökkentését, a fiatalok élethelyzetének javítását célzó rendszer, aminek létrehozására egy 2013. áprilisi tanácsi ajánlás szólította fel a tagállamokat. Lényege, hogy azon 25 év alatti fiatalok számára, akik sem nem tanulnak, sem nem dolgoznak (NEET), a foglalkoztatási szolgálatnak meghatározott időn – az első programlépcsőben 6 hónapon, további programlépcsőkben már 4 hónapon – belül valamilyen konkrét lehetőséget kell felajánlani az elhelyezkedésre, a munkatapasztalat-szerzésre, vagy a tanulásra. A program első lépésben a már legalább 6 hónapja munkanélküli fiatalokat célozza meg, ezt követően lépésről lépésre megoldást találva valamennyi 25 év alatti, tanulmányait befejező vagy félbehagyó, elhelyezkedni nem tudó vagy állását vesztő és segítséget kérő fiatal számára. 2018-ig fokozatosan kiterjesztjük a programot minden 25 évesnél fiatalabb nem tanuló, nem dolgozó fiatalra.

  Mikor indul? Kik kaphatnak garanciát? Mit vállalunk?
I. szakasz 2015. januártól legalább 6 hónapja álláskeresőként regisztrált 15-24 éves fiatalok érdemi segítség 6 hónapon belül
II. szakasz 2016. június 30-tól legalább 4 hónapja álláskeresőként regisztrált 15-24 éves fiatalok érdemi segítség 4 hónapon belül
III. szakasz 2018. január 1-től minden 15-24 éves, nem dolgozó és nem tanuló fiatal érdemi segítség 4 hónapon belül

Az uniós iránymutatásoknak megfelelően egységesen a kormányhivatalok és járási hivatalokon belül működő nemzeti foglalkoztatási szolgálat jelenti a belépési pontot az érintett fiatalok számára.

Az Ifjúsági Garancia megvalósításához a foglalkoztatási eszköztár mellett az oktatás, a szakképzés, a szociális terület eszközrendszerére is építeni kell. A cél az, hogy a NEET fiatalok minél rövidebb időt töltsenek munkanélküliségben, inaktivitásban vagy tanulás nélkül, illetve, hogy személyre szabott segítséget kapjanak a munkaerő-piaci helyzetük javításához. A szakképzetlen fiatalok esetében ez elsősorban azzal érhető el, ha visszatérhetnek a tanuláshoz, egy új lehetőséget kapnak a gazdaság igényeihez igazodó szakképesítés megszerzésére. A szakképzett fiatalok esetében a munkatapasztalat megszerzésére, illetve a versenyszférában történő elhelyezkedés segítésére kell helyezni a hangsúlyt.

Az Ifjúsági Garancia foglalkoztatási lábának hazai megvalósítására 2014-2020 között különböző uniós programok keretében összesen mintegy 200 Mrd forint áll rendelkezésre. 2014-2020 között a program keretében összesen mintegy 180 ezer 25 év alatti fiatalnak nyújtunk segítséget az elhelyezkedéshez, vagy az elhelyezkedésüket segítő képzettség megszerzéséhez komplex aktív munkaerő-piaci programok, gyakornoki illetve vállalkozóvá válást ösztönző program keretében. Mindhárom típusú programban való részvételhez a nemzeti foglalkoztatási szolgálatnál (a korábbi munkaügyi kirendeltségeken) kell regisztrálniuk a fiataloknak az IG Rendszerbe. A programok az a konvergencia régiókban 85%-os, a Közép-magyarországi Régióban 50%-os európai uniós társfinanszírozásban valósul meg.

II. Ifjúsági Garancia aktív munkaerőpiaci program (GINOP-5.2.1-15, VEKOP-8.2.1-15)

Az aktív munkaerő-piaci programban a konvergencia régiókban legalább 144,5 ezer fiatal részvételével 160 Mrd forintot használunk fel aktív munkaerő-piaci eszközöket (képzés, bértámogatás és munkaerő-piaci szolgáltatások) komplex csomagba rendező program keretében (GINOP 5.2.1) 2015 január 1. és 2021 október 31. között, míg a KMR-ben 4,2 Mrd forintot 4,2 ezer fiatal részvételével (VEKOP 8.2.1) 2015. szeptember 1. és 2017. december 31. között. A programba a kormányhivatalokon és a járási hivatalokon (a korábbi munkaügyi kirendeltségeken) keresztül tudnak belépni a 25 év alatti fiatalok.

Első lépésként egyéni fejlesztési tervet dolgoznak ki a fiatal számára, felmérve, hogy az adott fiatal munkaerő-piaci esélyeit milyen támogatással lehet leginkább hosszú távon javítani. A munkaügyi központ – tanácsadás és mentorálás mellett – azonnali elhelyezkedést, vállalkozóvá válást, piacképes szakképesítés illetve az annak megszerzését lehetővé tevő általános iskolai végzettség megszerzését kínálja a fiataloknak.

III. Fiatalok vállalkozóvá válása (GINOP-5.2.2-15), Fiatalok vállalkozóvá válása – Vállalkozás indítási költségeinek támogatása (GINOP-5.2.3-16) és Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása (VEKOP-8.3.1-16)

Az Ifjúsági Garancia csomag második elemeként útjára indítottuk a vállalkozni vágyó fiatalokat támogató programot. A programot megvalósító szervezetek 2015 év végétől várják azon vállalkozó kedvű, vállalkozói szemlélettel rendelkező 25 év alatti, nem tanuló és nem dolgozó fiatalok, illetve felsőfokú végzettségűek esetén 25 és 30 év közötti álláskereső fiatalok jelentkezését, akik egyéni vagy mikrovállalkozás indítását tervezik. A programba az érdeklődők on-line felületeken, az országszerte lebonyolításra kerülő toborzó rendezvényeken, vagy a kormányhivatalokon (korábbi munkaügyi központokon) keresztül jelentkezhetnek.

Még 2014 októberében pályáztatással került választásra régiónként 1-1, azaz a kevésbé fejlett régiókban összesen 6 szolgáltató, képző, mentoráló konzorcium, amelyek megfelelő tapasztalattal és referenciákkal rendelkeznek vállalkozásfejlesztésben, üzleti készségfejlesztésben. A programot lebonyolító szervezetek a Széchenyi Programiroda, a FIVOSZ, a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány és a Budapest Politechnikum Alapítvány. Az érdeklődő fiatalok e szervezeteken keresztül nyújtott, a vállalkozóvá válást, vállalkozás létrehozását segítő, illetve a vállalkozás működésével kapcsolatos képzéseken kaphatják meg a szükséges kompetenciákat és ismereteket, segítséget kaphatnak üzleti tervük összeállításához, illetve tanácsadásban és mentorálásban is részesülhetnek.

A korábbi, a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretei között az elmúlt években lebonyolított hasonló célú programhoz képest most nem csak az a változás, hogy kifejezetten és célzottan az álláskereső, illetve a sem nem tanuló sem nem dolgozó fiatalok felé nyitunk, hanem az is, hogy a programba épített kiválasztási mechanizmussal el tudjuk érni, hogy valóban azok a fiatalok kerüljenek kiválasztásra, akik komolyan gondolják vállalkozás indítási szándékukat, és szándékaik mellett a vállalkozás indításához ötlettel, reális elképzeléssel, vállalkozói attitűddel rendelkeznek, és nem utolsó sorban eredményesen elvégzik a képzést és minőségi üzleti tervet készítenek.

A fiatalok a konvergencia régiókban 2016. október 3-2018. október 4. között, a KMR-ben pedig 2016. július 4-2018. július 4. között pályázható második komponens (GINOP 5.2.3 és VEKOP 8.3.1) keretében egyszerűsített pályázat formájában igényelhetik a támogatást, legfeljebb 3 millió Ft erejéig, vissza nem térítendő támogatás formájában, a vállalkozás elindításához, és a működés megkezdéséhez kapcsolódó költségeik kiegészítése céljából, 10% önrész mellett.

A programra 4 Mrd Ft áll rendelkezésre a konvergencia régiókban (GINOP 5.2.2 és 5.2.3), és további 1,38 Mrd a KMR-ben (VEKOP 8.3.1 és hazai forrás a „Vállalkozz itthon, fiatal!” program keretében) amivel 1 300 fiatal vállalkozás alapításához járulunk hozzá.
A programról több információhoz jutni, illetve arra regisztrálni a konvergencia régiók esetében a Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása országos program oldalon, míg a KMR-ben a Vállalkozz Itthon Fiatal - OFA.hu honlapon lehet.

IV. Gyakornoki program pályakezdők támogatására (GINOP-5.2.4-16) és Gyakornoki program - támogató szolgáltatások (GINOP- 5.2.5-16)

Az Ifjúsági Garancia keretében megvalósuló harmadik típusú program célja, hogy a vállalatokat gyakornoki helyek kialakítására ösztönözzük, így a fiatalok valódi munkatapasztalatot szerezhetnek, ezáltal javulhat foglalkoztathatóságuk, hosszabb távú munkaerő-piaci esélyeik. A gyakornoki program keretében azon mikro- és kisvállalkozások, valamint középvállalkozások projektjei lesznek támogathatók, amelyek vállalják, hogy 25 év alatti, szakképzettséggel rendelkező fiatalt alkalmaznak. A program eredményeként nő a fiatalok gyakornoki képzésben való részvétele, szakmai gyakorlati ismereteik és munkatapasztalatuk bővül, ezáltal munkaerő-piaci kilátásaik és foglalkoztatásuk javul. A kkv-k az elnyert támogatást a gyakornokok alkalmazásával és betanításával járó többletköltségek (pl. gyakornokok bére, mentorok díjazása, a gyakornoki hely kialakításához szükséges tárgyi feltételek biztosítása) finanszírozására használhatják fel. Újdonság az elődprogramhoz képest, hogy már nem csak középfokú szakképzettséggel rendelkező, hanem bármilyen, az Országos Képzési Jegyzékben szabályozott szakképesítéssel rendelkező fiatal foglalkoztatásához nyerhető támogatás (kivéve felsőfokú végzettséghez kötött (62-es szintkódú) szakképesítéssel rendelkező fiatal).

A rendelkezésre álló keretösszeg 15 Mrd Ft, melyre a fiatalokat foglalkoztatni kívánó KKV-k 2016. augusztus 1-jétől 2018. július 31-éig tudnak pályázni.

A gyakornoki program sikeres megvalósítását egy kiegészítő program segíti: Gyakornoki program – támogató szolgáltatások elnevezéssel (GINOP 5.2.5). Ez nemcsak a gyakornoki program minél szélesebb körben történő elterjesztéséhez és a konvergencia régiókban történő országos szintű program megvalósításának a központi koordinálásához járul hozzá, hanem ehhez kapcsolódóan egy komplex információs és szakmai tanácsadási tevékenységet ölel át a különböző célcsoportok (gyakornokok, mentorok, gazdálkodó szervezetek) számára. A kísérőprogram a Szakképzési Centrumok bázisán valósul meg.
A fiatalok a programba a kormányhivatalokon (korábbi munkaügyi kirendeltségeken), vagy a Szakképzési Centrumokon keresztül tudnak belépni.

A program - az európai uniós ajánlásokkal és a hazai szakpolitikai törekvéssel összhangban - hozzájárul a fiatalok foglalkoztatásának növeléséhez, a különböző szektorok (fiatalok, Szakképzési Centrumok és gazdálkodó szervezetek) közötti kapcsolatok és együttműködések kiépítéséhez, valamint ezen keresztül a szakképzés munkaerő-piaci hasznosulásáról történő visszajelzések értékelésével egy rugalmasabb és hatékonyabb szakképzés kialakításához.

A gyakornoki programról részletesen annak 2016. február 3-án megjelent tervezési felhívásából is lehet tájékozódni az alábbi linken:
https://www.palyazat.gov.hu/node/57555