Az Ifjúsági Garancia Európai Uniós forrásból megvalósuló programjai Magyarországon

 

(Az alábbiak a honlapon található, fiataloknak és munkáltatóknak szánt, európai uniós finanszírozású támogatási lehetőségek.)

I. Az Ifjúsági Garancia

Az Ifjúsági Garancia egy átfogó, oktatási és foglalkoztatási intézkedések kombinációjával az ifjúsági munkanélküliség csökkentését, a fiatalok élethelyzetének javítását célzó rendszer, aminek létrehozására egy 2013. áprilisi tanácsi ajánlás szólította fel a tagállamokat. Lényege, hogy azon 25 év alatti fiatalok számára, akik sem nem tanulnak, sem nem dolgoznak (NEET), a foglalkoztatási szolgálatnak meghatározott időn – az első programlépcsőben 6 hónapon, további programlépcsőkben már 4 hónapon – belül valamilyen konkrét lehetőséget kell felajánlani az elhelyezkedésre, a munkatapasztalat-szerzésre, vagy a tanulásra. A program első lépésben a már legalább 6 hónapja munkanélküli fiatalokat célozza meg, ezt követően lépésről lépésre megoldást találva valamennyi 25 év alatti, tanulmányait befejező vagy félbehagyó, elhelyezkedni nem tudó vagy állását vesztő és segítséget kérő fiatal számára. 2018-ig fokozatosan kiterjesztjük a programot minden 25 évesnél fiatalabb nem tanuló, nem dolgozó fiatalra.

  Mikor indul? Kik kaphatnak garanciát? Mit vállalunk?
I. szakasz 2015. januártól legalább 6 hónapja álláskeresőként regisztrált 15-24 éves fiatalok érdemi segítség 6 hónapon belül
II. szakasz 2016. június 30-tól legalább 4 hónapja álláskeresőként regisztrált 15-24 éves fiatalok érdemi segítség 4 hónapon belül
III. szakasz 2018. január 1-től minden 15-24 éves, nem dolgozó és nem tanuló fiatal érdemi segítség 4 hónapon belül

Az Ifjúsági Garancia projekt kedvezményezettje a Pénzügyminisztérium valamint a Közép-magyarországi régió és a konvergencia régiók kormányhivatalai. Az uniós iránymutatásoknak megfelelően egységesen a kormányhivatalok és járási hivatalokon belül működő nemzeti foglalkoztatási szolgálat jelenti a belépési pontot az érintett fiatalok számára.

Az Ifjúsági Garancia megvalósításához a foglalkoztatási eszköztár mellett az oktatás, a szakképzés, a szociális terület eszközrendszerére is építeni kell. A cél az, hogy a NEET fiatalok minél rövidebb időt töltsenek munkanélküliségben, inaktivitásban vagy tanulás nélkül, illetve, hogy személyre szabott segítséget kapjanak a munkaerő-piaci helyzetük javításához. A szakképzetlen fiatalok esetében ez elsősorban azzal érhető el, ha visszatérhetnek a tanuláshoz, egy új lehetőséget kapnak a gazdaság igényeihez igazodó szakképesítés megszerzésére. A szakképzett fiatalok esetében a munkatapasztalat megszerzésére, illetve a versenyszférában történő elhelyezkedés segítésére kell helyezni a hangsúlyt.

Az Ifjúsági Garancia foglalkoztatási lábának hazai megvalósítására 2014-2020 között különböző uniós programok keretében összesen mintegy 254 Mrd forint áll rendelkezésre. 2014-2020 között a program keretében összesen mintegy 180 ezer 25 év alatti fiatalnak nyújtunk segítséget az elhelyezkedéshez, vagy az elhelyezkedésüket segítő képzettség megszerzéséhez komplex aktív munkaerő-piaci programok, gyakornoki illetve vállalkozóvá válást ösztönző program keretében. Mindhárom típusú programban való részvételhez a nemzeti foglalkoztatási szolgálatnál (a korábbi munkaügyi kirendeltségeken) kell regisztrálniuk a fiataloknak az IG Rendszerbe.

II. Ifjúsági Garancia aktív munkaerőpiaci program (GINOP-5.2.1-14-2015-00001, VEKOP-8.2.1-15-2015-00001)

Az aktív munkaerő-piaci programban 100%-os európai uniós támogatással a konvergencia régiókban legalább 157 ezer fiatal részvételével 186 Mrd forintot használunk fel aktív munkaerő-piaci eszközöket (képzés, bértámogatás és munkaerő-piaci szolgáltatások) komplex csomagba rendező program keretében (GINOP 5.2.1) 2015 január 1. és 2021. október 31. között, míg a KMR-ben 5,2 Mrd forintot 5,4 ezer fiatal részvételével (VEKOP 8.2.1) 2015. szeptember 1. és 2019. október 31. között. A projekt az Észak-magyarországi, az Észak-alföldi, a Dél-alföldi és a Dél-dunántúli régiókban az Ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés keretében támogatásban részesül. A programba a kormányhivatalokon és a járási hivatalokon (a korábbi munkaügyi kirendeltségeken) keresztül tudnak belépni a 25 év alatti fiatalok.

Első lépésként egyéni fejlesztési tervet dolgoznak ki a fiatal számára, felmérve, hogy az adott fiatal munkaerő-piaci esélyeit milyen támogatással lehet leginkább hosszú távon javítani. A foglalkoztatási szolgálat – tanácsadás és mentorálás mellett – azonnali elhelyezkedést, vállalkozóvá válást, piacképes szakképesítés illetve az annak megszerzését lehetővé tevő általános iskolai végzettség megszerzését kínálja a fiataloknak.

III. Álláskeresők és fiatalok vállalkozóvá válásának ösztönzése - képzés és mentorálás (GINOP-5.1.9-17), Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása  (GINOP-5.2.7-18)

A konstrukció célja Magyarország kevésbé fejlett régióinak területén új egyéni vagy mikrovállalkozás indítását tervező, vállalkozói szemlélettel rendelkező 30 év alatti fiatalok felkészítése saját vállalkozásuk indítására, és tőketámogatás biztosítása vállalkozásuk induló költségeinek támogatása céljából. A konstrukció kétlépcsős rendszer szerint valósul meg: az első lépcsőben (GINOP 5.1.9) sor került az üzleti készségfejlesztésben tapasztalt és megfelelő referenciákkal rendelkező szolgáltató, képző, mentoráló szervezetek kiválasztására, a támogató háttér kialakítására és a program teljes futamideje alatt történő folyamatos működtetésére. A potenciális vállalkozók a képző szervezetek által nyújtott képzési programok teljesítésével szerezhetik meg a vállalkozásindításhoz szükséges kompetenciákat, elsajátíthatják az alapvető jogi, pénzügyi, gazdálkodási, munkaszervezéssel, gazdálkodással és irányítással kapcsolatos ismereteket, megismerhetik a vállalkozási formák típusait, képessé válhatnak előkészíteni önfoglalkoztatóvá vagy vállalkozóvá válásuk lépéseit. A célcsoport tagjai emellett segítséget kapnak üzleti tervük összeállításához is. Ezt követően a második szakaszban (GINOP 5.2.7) a képzést sikeresen elvégző, vállalkozásukat megalapító, elfogadott üzleti tervvel rendelkező résztvevők pályázhatnak a 4,5 millió Ft-os tőketámogatásra. A támogatási kérelmeket a Magyar Államkincstárhoz elektronikus formában kell benyújtaniuk a pályázóknak. A vállalkozásuk induló időszakában a képző szervezetek által nyújtott tanácsadás és mentorálás keretében segítséget kapnak a jogszerű működéshez, az adótudatos vállalkozói magatartás kialakításához, valamint a visszatérítendő és a vissza nem térítendő pénzügyi eszköz igénybe vételével kapcsolatos feladataikhoz, melyet az első évben ellentételezés nélkül vehetnek igénybe.

A konstrukció teljes kerete 30,65 Mrd Ft: ebből 4 Mrd Ft támogatja a résztvevők képzését, míg a vállalkozások induló költségeinek támogatására 26,65 Mrd Ft áll rendelkezésre. A pályázati lehetőség mintegy 5,2 ezer vállalkozás elindulását segítheti elő 2022-ig.

IV. Gyakornoki program pályakezdők támogatására (GINOP-5.2.4-16) és Gyakornoki program - támogató szolgáltatások (GINOP- 5.2.5-16)

Az Ifjúsági Garancia keretében megvalósuló harmadik típusú program célja, hogy a vállalatokat gyakornoki helyek kialakítására ösztönözzük, így a fiatalok valódi munkatapasztalatot szerezhetnek, ezáltal javulhat foglalkoztathatóságuk, hosszabb távú munkaerő-piaci esélyeik. A gyakornoki program keretében azon mikro- és kisvállalkozások, valamint középvállalkozások projektjei lesznek támogathatók, amelyek vállalják, hogy 25 év alatti, szakképzettséggel rendelkező fiatalt alkalmaznak. A program eredményeként nő a fiatalok gyakornoki képzésben való részvétele, szakmai gyakorlati ismereteik és munkatapasztalatuk bővül, ezáltal munkaerő-piaci kilátásaik és foglalkoztatásuk javul. A kkv-k az elnyert támogatást a gyakornokok alkalmazásával és betanításával járó többletköltségek (pl. gyakornokok bére, mentorok bérpótléka, a gyakornok foglalkoztatásához szükséges eszközök és a gyakornoki hely kialakításához szükséges tárgyi feltételek biztosítása) finanszírozására használhatják fel. Újdonság az elődprogramhoz képest, hogy már nem csak középfokú szakképzettséggel rendelkező, hanem bármilyen, az Országos Képzési Jegyzékben szabályozott szakképesítéssel rendelkező fiatal foglalkoztatásához nyerhető támogatás (kivéve felsőfokú végzettséghez kötött (62-es szintkódú) szakképesítéssel rendelkező fiatal).

A rendelkezésre álló keretösszeg 30 Mrd Ft, melyre a fiatalokat foglalkoztatni kívánó KKV-k 2016. augusztus 1-jétől 2020. március 31-éig tudnak pályázni.

A gyakornoki program sikeres megvalósítását egy kiegészítő program segíti: Gyakornoki program – támogató szolgáltatások elnevezéssel (GINOP 5.2.5). Ez nemcsak a gyakornoki program minél szélesebb körben történő elterjesztéséhez és a konvergencia régiókban történő országos szintű program megvalósításának a központi koordinálásához járul hozzá, hanem ehhez kapcsolódóan egy komplex információs és szakmai tanácsadási tevékenységet ölel át a különböző célcsoportok (gyakornokok, mentorok, gazdálkodó szervezetek) számára. A kísérőprogram a Szakképzési Centrumok bázisán valósul meg.
A fiatalok a programba a kormányhivatalokon (korábbi munkaügyi kirendeltségeken), vagy a Szakképzési Centrumokon keresztül tudnak belépni.

A program - az európai uniós ajánlásokkal és a hazai szakpolitikai törekvéssel összhangban - hozzájárul a fiatalok foglalkoztatásának növeléséhez, a különböző szektorok (fiatalok, Szakképzési Centrumok és gazdálkodó szervezetek) közötti kapcsolatok és együttműködések kiépítéséhez, valamint ezen keresztül a szakképzés munkaerő-piaci hasznosulásáról történő visszajelzések értékelésével egy rugalmasabb és hatékonyabb szakképzés kialakításához.

A gyakornoki programról részletesen annak pályázati felhívásából lehet tájékozódni.

 

 

 

MÁR LEZÁRULT PÁLYÁZATAINK

Fiatalok vállalkozóvá válása (GINOP-5.2.2-15), Fiatalok vállalkozóvá válása – Vállalkozás indítási költségeinek támogatása (GINOP-5.2.3-16) és Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása (VEKOP-8.3.1-16)

Az Ifjúsági Garancia csomag második elemeként útjára indítottuk

a vállalkozni vágyó fiatalokat támogató programot. A programot megvalósító szervezetek 2015 év végétől várták azon vállalkozó kedvű, vállalkozói szemlélettel rendelkező 25 év alatti, nem tanuló és nem dolgozó fiatalok, illetve felsőfokú végzettségűek esetén 25 és 30 év közötti álláskereső fiatalok jelentkezését, akik egyéni vagy mikrovállalkozás indítását tervezték. A programba az érdeklődők on-line felületeken, az országszerte lebonyolításra kerülő toborzó rendezvényeken, vagy a kormányhivatalokon (korábbi munkaügyi központokon) keresztül jelentkezhettek.

Még 2014 októberében pályáztatással került választásra régiónként 1-1, azaz a kevésbé fejlett régiókban összesen 6 szolgáltató, képző, mentoráló konzorcium, amelyek megfelelő tapasztalattal és referenciákkal rendelkeztek vállalkozásfejlesztésben, üzleti készségfejlesztésben. A programot lebonyolító szervezetek a Széchenyi Programiroda, a FIVOSZ, a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány és a Budapest Politechnikum Alapítvány. Az érdeklődő fiatalok e szervezeteken keresztül nyújtott, a vállalkozóvá válást, vállalkozás létrehozását segítő, illetve a vállalkozás működésével kapcsolatos képzéseken kaphatták meg a szükséges kompetenciákat és ismereteket, segítséget kaphattak üzleti tervük összeállításához, illetve tanácsadásban és mentorálásban is részesülhettek.

A korábbi, a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretei között az elmúlt években lebonyolított hasonló célú programhoz képest most nem csak az volt a változás, hogy kifejezetten és célzottan az álláskereső, illetve a sem nem tanuló sem nem dolgozó fiatalok felé nyitottunk, hanem az is, hogy a programba épített kiválasztási mechanizmussal el tudtuk érni, hogy valóban azok a fiatalok kerüljenek kiválasztásra, akik komolyan gondolják vállalkozás indítási szándékukat, és szándékaik mellett a vállalkozás indításához ötlettel, reális elképzeléssel, vállalkozói attitűddel rendelkeznek, és nem utolsó sorban eredményesen elvégzik a képzést és minőségi üzleti tervet készítenek.

A fiatalok a konvergencia régiókban 2016. október 3. és 2019. január 7. között, a KMR-ben pedig 2016. július 4. és 2018. március 31. között pályázható második komponens (GINOP 5.2.3 és VEKOP 8.3.1) keretében egyszerűsített pályázat formájában igényelhették a támogatást, legfeljebb 3 millió Ft erejéig, vissza nem térítendő támogatás formájában, a vállalkozás elindításához, és a működés megkezdéséhez kapcsolódó költségeik kiegészítése céljából, 10% önrész mellett.

A programra 4 Mrd Ft állt rendelkezésre a konvergencia régiókban (GINOP 5.2.2 és 5.2.3), és további 1,38 Mrd a KMR-ben (VEKOP 8.3.1 és hazai forrás a „Vállalkozz itthon, fiatal!” program keretében), mely összesen 1 300 fiatal vállalkozás alapításához kívánt hozzájárulni.

 

Gyakornoki program a Közép-magyarországi Régióban (VEKOP-8.3.2-18)

 A GINOP-5.2.4 program közép-magyarországi tükörprogramjaként a gyakornoki program a vállalkozás statisztikai létszámának növelésével együtt járó, azaz új státusz betöltését eredményező foglalkoztatás esetén egyrészt bér- és járuléktámogatást nyújtott a támogatásban részesülő vállalkozások számára a gyakornok foglalkoztatásához kapcsolódóan kilenc hónapon keresztül, másrészt lehetőséget teremtett a gyakornok beilleszkedését és szakmai fejlődését segítő vállalati gyakornoki mentori tevékenység ellátására. Az elnyert támogatás egy része szükség esetén az új munkahely tárgyi és infrastrukturális feltételeinek kialakítására is felhasználható volt. A pályázat  900 millió Ft-os kerete 2018. augusztus 31-étől 2018. december 6-áig volt pályázható.